〈 Terug naar de hoofdpagina

Projecten: Contracting

Het doorlichten en harmoniseren van de model-contracten, algemene voorwaarden, inkoopcontracten met een integrale ketenbenadering van back-to-backcontracten, zodat het ondernemers- en compliancerisico beheersbaar wordt. In overleg kunnen trainingen voor inkopers en salesmedewerkers worden verzorgd.