Missie en visie

Bij verander(en)de omstandigheden de eindjes weer aan elkaar knopen. LexWart consulting ondersteunt cliënten bij het overbruggen van de kloof tussen ondernemers of ondernemer en wetgever. Praktische oplossingen (wat is wel mogelijk?) komen gezamenlijk tot stand door overdracht van kennis en inzicht vanuit verschillende  perspectieven. Ondernemers, overheden en instellingen kunnen elkaar dan beter vinden en met minder frictie hun rol vervullen.  Daarmee neemt het (maatschappelijk) vertrouwen toe en kan de cliënt faalkosten voorkomen. Door middel van een projectmatige aanpak of tijdelijk inspringen in of aanvullen van een team optimaliseert LexWart consulting toegevoegde waarde.

Steun Robert-Jan van der Wart voor Alpe d’Huzes

Robert-Jan zal op 7 juni 2018 met het team Sportieve Gedreven Zorgverleners (SGZ) de Alpe d’Huez beklimmen om kanker te bestrijden. Steun Robert-Jan op zijn Alpe d’Huzes persoonlijke pagina.

Diensten

Interim Juridische functie

Tijdelijke vervulling van een juridische functie of aanvulling van een juridisch of multidisciplinair team.

Ondernemingsstrategie

Het begeleiden van SWOT-analyses, waarbij specifiek vanuit juridische en risk management ervaring input wordt geleverd.

Kwalitatief risk management

Het begeleiden van risk management projecten vanuit juridisch perspectief, waarbij bijvoorbeeld voor Lean Six Sigma perspectief input wordt geleverd voor AO/IC.

Begeleiden van innovaties

Specifieke methode om innovators en start-ups vanaf het begin te begeleiden.

Vaardigheden

Teamwork, onderhandelen, problemen oplossen, programma- en projectplanning, vloeiend Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk).